Gilben Maljaars

Voormalig GMR-lid

In juni rondt Gilben zijn laatste werkzaamheden als ouderlid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad af. Hij heeft zich dan de maximale periode van 8 jaar ingezet voor kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs binnen een veilige leeromgeving op onze scholen. Samen met de leerkrachten en andere ouders in de raad was hij een sparringpartner voor het bestuur over zaken als financiën, beleidsplannen, personeel en (het onderhoud van) onze schoolgebouwen.

Wat was je motivatie om GMR-lid te worden?
"Mijn interesse in het onderwijs en de behoefte om betrokken te zijn bij de organisatie van scholen en een scholengroep in Zeeland. Naast mijn werk als accountant vind ik het fijn om maatschappelijk betrokken te zijn. Mijn hart ligt bij onze kinderen en hun toekomst. Ik zet mij dan ook graag in voor het christelijk onderwijs voor onze kinderen, waarin zij hun talenten maximaal tot ontplooiing kunnen laten komen."

Welke resultaten van jouw tijd bij de GMR maken je trots?
"De ontzettend fijne samenwerking met deze groep enthousiaste, betrokken en kritische ouders en leerkrachten die we de afgelopen 8 jaar hebben opgebouwd en behouden. We hebben altijd in goede harmonie samengewerkt, ook met de bestuurder. Er was een open en transparante cultuur, waardoor we eerlijke gesprekken konden voeren. Hoewel we soms van mening verschilden, hadden we allemaal hetzelfde doel voor ogen: goed onderwijs voor onze kinderen. Hierdoor werden we het uiteindelijk altijd eens met elkaar, ongeacht het onderwerp."

Wat heb je geleerd als GMR-lid?
"Dat cijfers in onderwijsland niet zoveel betekenen als je de leerlingen achter de cijfers niet kent. Leerresultaten kan je bijvoorbeeld niet zakelijk bekijken. De samenstelling van een klas, de achtergrond van de leerlingen… dat zijn belangrijke factoren. De menselijke kant achter de cijfers speelt een grote rol. Daarom luisterde ik ook graag naar leerkrachten die situaties vanuit hun perspectief toelichtten."

Wat ga je nu doen met de tijd die vrijkomt?
"Ik zit niet graag stil en zie graag wat er weer op mijn pad komt. Die vrijheid heb ik nu weer. Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en draag graag vanuit mijn kennis iets bij aan de samenleving. En tegelijkertijd kan ik er zelf ook altijd weer veel van leren."

Is dat ook wat je de lezer graag mee wilt geven?
"Zeker. Als je een brede, algemene interesse hebt en nieuwsgierig bent naar wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van ons onderwijs, dan is een plaats in de GMR een goede optie voor jou. Het is een waardevolle ervaring die je de mogelijkheid geeft vanuit verschillende invalshoeken te werken aan een gezamenlijk doel."