Welkom

Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland. Kort gezegd VCPOZ. We zijn een vereniging van 15 Zeeuwse basisscholen, verspreid over 9 Zeeuwse gemeenten. We zien het als onze taak om onze leerlingen voor te bereiden op dienstbaar burgerschap en ze te ondersteunen hun persoonlijke talenten te ontwikkelen.  Bijbelse normen en waarden zijn hiervoor het fundament.

Als bestuurder mag ik iedereen binnen onze vereniging met elkaar verbinden, richting geven, faciliteren en inspireren. Met als doel om -samen met de ouder(s)- een hechte en ondersteunende eenheid rondom elk kind te vormen. Kerken spelen ook een rol, we benutten graag de krachtige kerk-school-gezin driehoek. 

Op onze website vind je veel informatie over VCPOZ en alle aangesloten scholen. Heb je een vraag? Neem dan gerust contact op met één van de scholen!

André Verwijs, bestuurder

Het laatste nieuws

 

 
"Dat leerlingen hun vertrouwen op God kunnen stellen, dat hoop ik ze mee te kunnen geven."
Willy Koopman, leerkracht Juliana van Stolbergschool in Sint Maartensdijk
Wat geef jij leerlingen mee?
"De grote kracht van de VCPOZ is dat we samen zoeken naar oplossingen. Ik voel me veilig om me te ontwikkelen in mijn nieuwe rol als directeur."
Ivo Troost, directeur School met de Bijbel in Sint Annaland
Jezelf ook ontwikkelen binnen een VCPOZ school?