Welkom

Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland. Kort gezegd VCPOZ. We zijn een vereniging van 15 Zeeuwse basisscholen, verspreid over 9 Zeeuwse gemeenten. We bereiden onze leerlingen voor op dienstbaar burgerschap en ondersteunen hen bij het ontwikkelen van hun talenten. Bijbelse normen en waarden zijn ons fundament.

Als bestuurder mag ik iedereen binnen onze vereniging met elkaar verbinden, richting geven, faciliteren en inspireren. Samen met de ouder(s) een hechte en ondersteunende eenheid rondom elk kind vormen is ons doel. Kerken spelen ook een rol, we benutten graag de krachtige kerk-school-gezin driehoek. 

Hier vind je informatie over VCPOZ en de aangesloten scholen. Heb je een vraag? Neem dan gerust contact op.

André Verwijs, bestuurder


 

 

Extra nieuwsberichten van RvT

Interim-bestuurder Gert-Jan Heijboer

De RvT deelt mee dat per DV september a.s. benoemd is tot interim-bestuurder: Gert-Jan Heijboer. De RvT (i.s.m. de GMR) verwacht hiermee de bestuurlijke continuïteit binnen de VCPOZ te borgen.

Kapelle, augustus 2023

 

Nieuwe functie bestuurder André Verwijs

Onze bestuurder André Verwijs heeft een benoeming tot Raad van Bestuur van Berséba aanvaard per DV 1 oktober aanstaande. Wij feliciteren hem hiermee van harte en wensen André alvast succes in zijn nieuwe functie. Berséba is het landelijke samenwerkingsverband voor passend onderwijs van alle po- en so-scholen op reformatorische grondslag.

Inmiddels is de Raad van Toezicht op zoek naar een opvolger en naar verwachting zal ter overbrugging een interim-bestuurder worden aangesteld. De werving hiervoor is gestart.

In de afgelopen jaren heeft André Verwijs op een verbindende wijze aan onze groeiende scholengroep leidinggegeven. Hier zijn wij hem dankbaar voor.

Raad van Toezicht VCPOZ

Kapelle, 03 juli 2023

Het laatste nieuws

 

 
"Dat leerlingen hun vertrouwen op God kunnen stellen, dat hoop ik ze mee te kunnen geven."
Willy Koopman, leerkracht Juliana van Stolbergschool in Sint Maartensdijk
Wat geef jij leerlingen mee?
"De grote kracht van de VCPOZ is dat we samen zoeken naar oplossingen. Ik voel me veilig om me te ontwikkelen in mijn nieuwe rol als directeur."
Ivo Troost, directeur School met de Bijbel in Sint Annaland
Jezelf ook ontwikkelen binnen een VCPOZ school?