Bestuur & Medewerkers

André Verwijs is onze bestuurder. Hij vormt ons College van Bestuur (CvB).

André is bereikbaar via:
Mobiel | 06 4059 8500

André wordt ondersteund door:
Gerda Verschuure (bestuursassistente)
Renske Jansen (secretaresse)
Rinus van der Werf (bovenschools IB-er en algemene stafmedewerker)

Zij zijn bereikbaar via:
Mobiel | 06 4059 8500

Voor vragen over de ledenadministratie:
 • André Verwijs
  Bestuurder
 • Gerda Verschuure
  Bestuursassistente
 • Renske Jansen
  Secretaresse
 • Rinus van der Werf
  Intern Begeleider