GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, afgekort GMR, is dé plek waar ouders en leerkrachten invloed uit kunnen oefenen op het organisatiebeleid. De GMR is een onafhankelijk orgaan met wettelijke bevoegdheden, namelijk instemmings- of adviesbevoegdheden.

De GMR bestaat uit 8 leden. 4 ouderleden en 4 personeelsleden. De leden zitten op persoonlijke titel in de GMR. Ze vertegenwoordigen geen specifieke school, maar juist alle scholen van de VCPOZ en hebben inbreng rondom bovenschoolse zaken. Ook kunnen medezeggenschapsraden punten op bovenschools gebied inbrengen bij de GMR, zodat de GMR deze op haar beurt weer met het College van Bestuur kan bespreken.

Als lid van de GMR spar je kritisch, professioneel en efficiënt mee over zeer uiteenlopende bovenschoolse zaken, zoals bijvoorbeeld (financieel) beleid, aanstelling of ontslag van personeel dat is belast met bovenschoolse management zaken, huisvesting, privacy waarborging en criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen.

“Het is onze drijfveer om tot het beste voor onze kinderen te komen. Voldoening zit in het feit dat er met onze feedback en ideeën daadwerkelijk wat gedaan wordt door de bestuurder.”
Samuël Moens, secretaris

De leden dragen bij aan blijvend kwalitatief goed onderwijs in een christelijke en veilige omgeving voor de kinderen en het personeel. Goed werkgeverschap en betrouwbaar financieel beheer en beleid zijn daarvoor randvoorwaarden.

“We zijn een hele positieve, enthousiaste club. We hebben goede discussies met elkaar en komen hier altijd uit omdat er een goede harmonie is in de groep.”
Gilben Maljaars, voorzitter

Momenteel geen vacature, maar wel interesse in het werk van de GMR? Mail dan je naam, contactgegevens en motivatie naar gmr@vcpoz.nl of bel direct met onze secretaris: Wiljan Keijzer | 06 30 56 80 74. Samen kijken we of we iets voor elkaar kunnen betekenen, nu of in de toekomst.

De GMR is bereikbaar via gmr@vcpoz.nl

“Ik hoop dat ze beseffen dat ze goud waard zijn, voor mij om scherp te blijven in de rol van bestuurder.”
André Verwijs, bestuurder VCPOZ


 
 • Samuel Moens
  voorzitter
  personeel
 • Wiljan Keizer
  secretaris
  personeel
 • Arjan bij de Vaate
  Tweede voorzitter
  personeel
 • Sandra Krijger
  personeel
 • Lein de Visser
  ouder
 • Erik Jan van der Zijden
  ouder
 • Robert van der Hart
  ouder
 • Arco Grisnigt
  ouder