Wie zijn wij?

De VCPOZ is een fusievereniging van 15 Zeeuwse basisscholen. We bereiden onze leerlingen voor op dienstbaar burgerschap en ondersteunen hen bij het ontwikkelen van hun talenten. De Bijbel en christelijk-reformatorische normen en waarden zijn ons fundament. Ons verlangen? Dat ieder kind een burger van Gods koninkrijk is, uitgerust voor de maatschappij van nu.

'Samen leren' is onze slogan. Vanuit de kernwaarden continuïteit, kwaliteit en ontwikkeling werken we samen aan onze doelen. Iedere school behoudt hierin zijn eigen identiteit en kleur. Wij hebben doelen op verschillende domeinen: identiteit, onderwijs & kwaliteit, personeel, financiën, ICT en huisvesting. Je vindt ze terug in ons strategisch beleidsplan.

Ons kantoor staat in Kapelle. Hier zijn ook Colon, Berséba en Driestar Educatief gehuisvest, wat zorgt voor een optimale samenwerking.