Wie zijn wij?

De VCPOZ is een fusievereniging van 15 Zeeuwse basisscholen. We zien het als onze taak om onze leerlingen voor te bereiden op dienstbaar burgerschap en ze te ondersteunen hun persoonlijke talenten te ontwikkelen. De bijbel en christelijk-reformatorische normen en waarden zijn hiervoor ons fundament. Ons verlangen? Dat iedereen die bij ons hoort een burger van Gods koninkrijk is en op de rug een mooie tas bagage voor de maatschappij van nu draagt.

Samen leren is onze slogan. Vanuit de kernwaarden continuïteit, kwaliteit en ontwikkeling werken we samen hard aan onze doelen. Dat iedere school hierin zijn eigen identiteit en kleur behoudt vinden we erg belangrijk. Wij hebben doelen op verschillende domeinen: identiteit, onderwijs & kwaliteit, personeel, financiën, ICT en huisvesting. De doelen zijn terug te lezen in ons strategisch beleidsplan.

U vindt ons in Kapelle, in gebouw Bijéén aan de Elstarstraat 1a. In dit gebouw zijn ook Colon, Berséba en Driestar Educatief gehuisvest, wat zorgt voor een optimale samenwerking.