Erik Jan van der Zijden

GMR-lid

Erik Jan van der Zijden, 47 jaar en vader van drie dochters. Oorspronkelijk uit de Randstad, maar voor de liefde naar Zeeland verhuisd. Erik Jan heeft al 10 jaar zijn eigen hulpverleningspraktijk. Hij helpt jongeren en jongvolwassenen zich te ontwikkelen in de maatschappij of op school. Daarvoor werkte hij in het basisonderwijs. Deze combinatie komt hem als GMR-lid goed van pas.

“Voorheen had ik er nog nooit over nagedacht om GMR-lid te worden. Na het zien van de advertentie, ben ik naar de informatieavond gegaan. Hier heb ik goede gesprekken gehad. De motivatie van andere leden, om mee te willen denken en spreken over het beleid met het bestuur, trok mij enorm aan. Vanuit mijn achtergrond als hulpverlener, onderwijsdeskundige én ouder denk ik waardevolle inzichten te kunnen delen.”

In februari is hij gestart en inmiddels weet hij dat de scholen met veel uitdagingen te maken krijgen. De waarde van een GMR is hem dan ook duidelijk geworden.

“De GMR bestaat uit leerkrachten en ouders. We zijn de kritische stem die helpt bij het houden van een stabiele koers. Vanuit de overheid krijgen de scholen en het bestuur te maken met veel uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in methodes en opvattingen over de richting van onderwijs, vanwege de uitkomsten van nieuwe onderzoeken. Het is belangrijk om ook bij veranderingen onze waardevolle identiteit, met de Bijbel als uitgangspunt, vast te houden. Dit gaat niet vanzelf. Bij de GMR bundelen we onze kennis en inzichten tot een krachtig tegengeluid. Zo willen we eraan bijdragen dat onze visie om vanuit het christelijk geloof goed onderwijs te geven aan onze kinderen, kan blijven bestaan.”

Meer weten over wat de GMR doet of wil je lid worden? Neem contact op met Wiljan Keijzer via gmr@vcpoz.nl.