MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

We zoeken een GMR-lid en dat is best een uitdaging. Toch geloven wij dat er genoeg betrokken ouders zijn die met ons willen streven naar het beste onderwijs voor onze kinderen! Voor de ouders die nog twijfelen verlagen we graag de drempel. Daarom organiseren we aanstaande donderdag 8 december 2022 een informeel moment tijdens onze vergadering om jou te leren kennen. Tussen 21:00 en 21:15 ben je erg welkom op locatie Bijéén, Elstarstraat 1a in Kapelle, om te komen kijken en luisteren of een rol als lid je zou passen. Aanmelden is niet nodig.

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, afgekort GMR, is dé plek waar ouders en leerkrachten invloed uit kunnen oefenen op het organisatiebeleid. De GMR is een onafhankelijk orgaan met wettelijke bevoegdheden, namelijk instemmings- of adviesbevoegdheden.

 

De GMR bestaat uit 8 leden. 4 ouderleden en 4 personeelsleden. De leden zitten op persoonlijke titel in de GMR. Ze vertegenwoordigen geen specifieke school, maar juist alle scholen van de VCPOZ en hebben inbreng rondom bovenschoolse zaken. Ook kunnen medezeggenschapsraden punten op bovenschools gebied inbrengen bij de GMR, zodat de GMR deze op haar beurt weer met het College van Bestuur kan bespreken.

 

“Ik hoop dat ze beseffen dat ze goud waard zijn, voor mij om scherp
te blijven in de rol van bestuurder.”

André Verwijs, bestuurder VCPOZ


De GMR bestaat momenteel uit:

Voorzitter Gilben Maljaars Ouder
2e voorzitter Wiljan Keizer Personeel
Secretaris Samuël Moens Personeel
Lid Arco Grisnigt Ouder
Lid Sandra Krijger Personeel
Lid Arjan bij de Vaate Personeel
Lid Lein de Visser Ouder
Lid VACATURE Ouder 

We zijn op zoek naar een enthousiaste, betrokken ouder die zijn of haar steentje wil bijdragen aan blijvend kwalitatief goed onderwijs in een christelijke en veilige omgeving voor de kinderen en het personeel. Goed werkgeverschap en betrouwbaar financieel beheer en beleid zijn daarvoor randvoorwaarden.

 

“Misschien denken ouders dat ze verstand moeten hebben van onderwijs om zitting te nemen in de GMR. Dit hoeft echt niet, als ze betrokken ouder zijn is dat genoeg.”

Samuël Moens, secretaris

 

Als lid van de GMR spar je kritisch, professioneel en efficiënt mee over zeer uiteenlopende bovenschoolse zaken, zoals bijvoorbeeld (financieel) beleid, aanstelling of ontslag van personeel dat is belast met bovenschoolse management zaken, huisvesting, privacy waarborging en criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen.

 

“Voldoening zit in het feit dat er met onze feedback en ideeën
daadwerkelijk wat gedaan wordt door de bestuurder.”

Samuël Moens, secretaris

 

 

Wie ben jij?

o   Positief kritisch

o   Betrokken

o   Integer

o   Enthousiast

o   Gezond nieuwsgierig

“Nee, we zijn júist geen clubje zeurende mensen. Het is onze drijfveer om tot het beste voor onze kinderen te komen!”

Samuël Moens, secretaris

 

Wil jij?

o   Het beste onderwijs voor je kind?

o   Een sparringpartner en spiegel voor bestuurder André Verwijs zijn?

o   Invloed kunnen uitoefenen op organisatiebeleid?

o   Meedenken en beslissen over zaken die op bestuursniveau merkbaar zijn binnen alle scholen?

o   Je onafhankelijk inzetten voor het algemene belang van de VCPOZ?

 

“We zijn een hele positieve, enthousiaste club. We hebben goede discussies met elkaar
en komen hier altijd uit omdat er een goede harmonie is in de groep.”

Gilben Maljaars, voorzitter

Tijdsinvestering:

o   Je bent bereid je voor een langere tijd in te zetten. Jij wilt ook dat continuïteit gewaarborgd wordt;

o   Je hebt tijd en motivatie om de circa 4 vergaderingen per jaar bij te wonen op locatie Bijéén in Kapelle. Je snapt dat vergaderen een goede voorbereiding vraagt, daar hoort documenten doornemen bij;

o   Dat je bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VCPOZ wordt verwacht vind je logisch.

 

“Je verbind je voor de termijnduur van 4 jaar. Dit lijkt lang, maar de praktijk leert dat de tijd omvliegt. Voor je het weet zit je tweede termijn erop en ‘moet’ je er -net als ik straks- uit.”

Gilben Maljaars - voorzitter

 

Heb je interesse? Mail dan je naam, contactgegevens en motivatie naar gmr@vcpoz.nl. Schroom niet en laat je niet afschrikken door de procedure, we zien ernaar uit om kennis met je te maken!

Voordat je je aanmeldt nog vragen? Geen probleem. Onze secretaris Samuël Moens staat je graag te woord. Je bereikt hem via 06 - 48 11 37 74 of bovengenoemd e-mailadres.

Eerst een beeld krijgen van hoe het er in de praktijk uitziet? Op donderdag 8 december organiseren we een informeel moment tijdens onze vergadering om je te leren kennen. Tussen 21:00 en 21:15 ben je erg welkom op locatie Bijéén, Elstarstraat 1a in Kapelle, om te komen kijken en luisteren of een rol als lid je zou passen. Aanmelden is niet nodig.

 

Alle kandidaten zullen een bevestiging ontvangen van hun kandidaatstelling per e-mail. De GMR stelt voor de verkiezingen een lijst vast van de personen die verkiesbaar zijn. Deze lijst wordt aan de medezeggenschapsraden bekend gemaakt. Een GMR-lid wordt door de medezeggenschapsraden (MR) van de bij de VCPOZ aangesloten scholen gekozen, per MR van iedere school zal 1 stem worden uitgebracht. De GMR bericht alle kandidaten na afloop van de verkiezingen. 


De GMR is bereikbaar via gmr@vcpoz.nl.
Elstarstraat 1a
4421 DV Kapelle

T 06 405 98 500
E secretariaat@vcpoz.nl